Poradenství

Cílem analýzy stavu informačních technologií ve Vaší společnosti je zmapovat a zhodnotit současný stav postupů a způsob využití prostředků informačních technologií, kterými Vaše firma disponuje. Primárním cílem této analýzy je nalezení nedostatků a navržení postupů vedoucích k jejich odstranění (včetně případných variant). Analýza vždy vychází z informací poskytnutých vedením společnosti a z osobních zjištění na jednotlivých pracovištích přímo v prostorách firmy. Tato metoda je velmi efektivním a přesto levným a rychlým prostředkem pro odhalení rizik spojených s využíváním informačních technologií.

Kvalitní infrastruktura je základním stavebním kamenem moderního pracoviště, které důsledně využívá informačních technologií. Počítačová síť umožňuje minimalizovat náklady na pořizovaný hardware díky sdílení prostředků (disková kapacita, tiskárny). Vaše data budou stále dostupná a to prakticky okamžitě. Navrhneme pro Vás odpovídající síťovou infrastrukturu a jsme schopni ji vybudovat včetně dodávky potřebného technického vybavení. Navrhneme a implementujeme pro Vás řešení využití sdílených prostředků. Nabízíme Vám také verifikaci návrhů jiných společností včetně odborného dohledu nad vlastní realizací.